Медична освіта в Україні

1212

Медична освіта в Україні є невід’ємною частиною національної системи освіти і охорони здоров’я. Незважаючи на розпад Радянського Союзу, вона як і раніше вважається однією з кращих в світі, залучаючи щорічно тисячі іноземних студентів. Випускники українських медичних вузів високо цінуються за свої фундаментальні знання і відмінні практичні навички. Згідно з останніми даними, освітній потенціал України дозволив увійти нам в 10-ку країн-лідерів в сфері міжнародної освіти, про що свідчить актуальний попит на здобуття вищої освіти в Україні громадянами інших держав.

Після прийняття Болонського процесу, Україна реформувала свою систему освіти, адаптувавши її таким чином до стандартів Європейського Союзу. На даний час підготовка фахівців для сфери охорони здоров`я відбувається у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, серед яких: 64 медичні коледжі, 47 медичних училищ та їх філій, 2 інститути медсестринства, 12 медичних університетів, 2 медичні академії, 1 національний фармацевтичний університет та 3 академії післядипломної освіти. Шість медичних університетів і одна медична академія післядипломної освіти мають статус національних. Варто зазначити, що Український диплом сьогодні отримує широке міжнародне визнання, а рівень професійної підготовки – високі оцінки закордонних роботодавців.

Структура медичної освіти в Україні

2121

Структура вищої медичної освіти в Україні заснована на системах освіти передових країн світу відповідно до рекомендацій ЄС, ЮНЕСКО, ООН та інших міжнародних організацій. Будучи невід’ємною складовою української освітньої системи, вища медична освіта в Україні регулюється законом «Про вищу освіту», положенням «Про спеціалізацію (інтернатуру)» і положенням «Про клінічну ординатуру». Чотирьохрівнева система навчальних закладів забезпечує якісне навчання з подальшим присвоєнням таких кваліфікаційних рівнів як Молодший спеціаліст (2-3 роки), Бакалавр (3-4 роки), Спеціаліст (6 років) і Магістр (1-2 роки).

Вищу освіту можна отримати у вищих навчальних закладах (ВНЗ) певного рівня акредитації. Абітурієнти повинні мати закінчену середню освіту або кваліфікацію молодшого спеціаліста/бакалавра для того, щоб мати можливість отримати вищу медичну освіту. Для отримання післядипломної освіти кандидат повинен мати документ, який підтверджує кваліфікацію фахівця або магістра.

Багаторівнева структура вищої медичної освіти означає, що після завершення навчання певного рівня студенти можуть продовжити своє навчання. Українські медичні випускники в обов’язковому порядку проходять інтернатуру, а також за бажанням магістратуру або клінічну ординатуру, в той час як іноземці, які отримали кваліфікацію спеціаліста, мають право пройти тільки магістратуру або клінічну ординатуру.

Таким чином, відповідно до законодавства України, освітня система охоплює такі кваліфікаційні рівні:

Етап Кваліфікаційний рівень (документи, що підтверджують кваліфікаційний рівень) Період навчання Відповідні іноземні кваліфікаційні рівні
Післядипломна освіта Докторантура Доктор наук (Вчений ступінь доктора наук) мінімум 3 роки Doctor of Medical Science (DMedSc)
Аспірантура Кандидат медичних наук (Вчений ступінь кандидата медичних наук) мінімум 3 роки Doctor of Philosophy (PhD) (дослівно Candidate of Medical Sciences)
Магістратура Магістр (Диплом магістра) 1-2 роки (60-120 ECTS) Master of Medical Science
Клінічна ординатура Спеціаліст з вторинною спеціалізацією (Сертифікат про закінчення клінічної ординатури) 2-4 роки (120-240 ECTS)
Інтернатура за фахом Спеціаліст з первинною спеціалізацією (Сертифікат спеціаліста) 1-3 роки (60-180 ECTS) Specialist (наприклад Specialist in Cardiology)
Вища освіта Закінчена вища освіта

(Спеціалітет)

Спеціаліст (Диплом спеціаліста) 6 років (360 ECTS) для спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Медична психологія»; 5 років (300 ECTS) для спеціальності «Стоматологія» та «Фармація»)

* (Включаючи переддипломну практику (субординатуру) тривалістю до одного року)

· Medical Doctor (MD) or Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

· Doctor of Dental Medicine (DMD) or Bachelor of Dental Surgery (BDS)

· Doctor of Pharmacy (Pharm Dr.) or Bachelor of Science in Pharmacy (BSPh)

Базова вища освіта

(Бакалаврат)

Бакалавр (Диплом бакалавра) 3-4 роки (180-240 ECTS) або 2-3 роки (на базі незакінченої вищої освіти) Bachelor of Medical Sciences (наприклад Bachelor of Nursing)
Незакінчена вища освіта Молодший спеціаліст (Диплом молодшого спеціаліста) 2-3 роки (120-180 ECTS) або 3-4 роки (після 9 років середньої освіти) (Дослівно Junior Specialist)
Середня освіта Повна середня освіта Атестат про повну загальну середню освіту 2-3 роки Certificate of Complete General Secondary Education
Базова середня освіта Сертифікат про базову середню освіту 5 років
Початкова середня освіта 4 роки
Дошкільна освіта

Медичні спеціальності

Лікувальна справа


Рівень підготовки – спеціаліст;

Кваліфікація – лікар;

Термін навчання – 6 років.

Доступно для українських і іноземних громадян.

Стоматологія


Рівень підготовки – спеціаліст;

Кваліфікація – лікар-стоматолог;

Термін навчання – 5 років.

Доступно для українських і іноземних громадян.

Фармація


Рівень підготовки – спеціаліст;

Кваліфікація – провізор;

Термін навчання – 5 років.

Доступно для українських і іноземних громадян.

Педіатрія


Рівень підготовки – фахівець;

Кваліфікація – лікар-педіатр;

Термін навчання – 6 років.

Доступно тільки для українських громадян.

Медико-профілакт. справа


Рівень підготовки – фахівець;

Кваліфікація – лікар-гігієніст і лікар-епідеміолог;

Термін навчання – 6 років. Доступно тільки для українських громадян.

Медицична психологія


Рівень підготовки – спеціаліст;

Кваліфікація – провізор;

Термін навчання – 5 років.

Доступно для українських і іноземних громадян.

  • Освітньо-кваліфікаційна характеристика
  • Освітньо-професійна програма

Навчання іноземних громадян

Щороку кількість іноземців, які здобувають освіту в Україні, збільшується. Так, в 2013/2014 навчальному році контингент іноземних громадян у вищих навчальних закладах України становив приблизно 70 тисяч студентів зі 145 країн світу.

Прийом іноземних громадян до вищих навчальних закладів України здійснюється за результатами співбесіди та на підставі розгляду приймальною комісією університету наданих документів про попередню освіту. Вимоги до рівня успішності іноземних абітурієнтів визначаються кожним навчальним закладом окремо.

Навчання іноземців здійснюється українською або російською мовами, проте останнім часом університети активно пропонують англомовні програми.

Іноземні громадяни, які не володіють російською (українською) мовою, мають можливість освоїти її протягом 10-ти місячного навчання на підготовчому відділенні університетів, після успішного закінчення якого вони можуть продовжити навчання на основних факультетах вищих навчальних закладів України.

На підготовчому відділенні іноземні громадяни крім мовної підготовки можуть також отримати знання з базових дисциплін, які необхідні для подальшого навчання за обраними напрямками/спеціальностями.

Навчання для іноземців у вузах України здійснюється на контрактній основі. Приблизна вартість навчання для іноземців становить від $ 1000 до $ 3000 за рік і від $ 2000 до $ 6000 за рік на медичних спеціальностях.

Вартість навчання на підготовчому відділенні університетів становить від $ 1000 до $ 2000.

Іноземці, яким Україна надає державні стипендії за міжнародними договорами, державними програмами України, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень від Міністерства освіти і науки в порядку, передбаченому цими договорами і програмами.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з вивченням української мови, і іноземні Українці, статус яких підтверджено посвідченням іноземного українця, можуть також навчатися безкоштовно на підставі квот для іноземних українців, встановлених Міністерством освіти і науки України.

Іноземці, які постійно проживають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівних умовах з громадянами України.

obraz2
obraz3
1400579047_zgmu-gosekzameni

Нормативно-правова база