Історія

Українська Медична Рада (УМР) – це громадська організація, діяльність якої спрямована на розвиток української охорони здоров’я та захист прав медичних фахівців. Таким чином, УМР виконує стратегічну роль посередника між владою та медичною спільнотою.

ist1

Створення Української Медичної Ради було ініційовано професійними організаціями лікарів України в 2000-х роках. На Всеукраїнському з’їзді медичних асоціацій, який відбувся в 2004 році в Київській міській клінічній лікарні №6, також відомої як «Медмістечко», почесний президент Української Медичної Асамблеї академік О.Шалімов з президентом всесвітньої організації «Професійно мігруючих лікарів» О.Денисенко представили в спільнії доповіді проект під назвою «Євроінтеграція в області охорони здоров’я і медицини». Даний проект мав всебічну підтримку, ставши таким чином поштовхом до створення Української Медичної Ради, який відкрив багатьом практикуючим фахівцям можливість долучитися до об’єднання нової формації, що покликане представляти і захищати інтереси своїх членів у відносинах з суспільством в цілому і з державою зокрема.

ist2В даний час Українська Медична Рада проводить дослідження у сфері управління лікарською практикою з метою забезпечення умов ефективного виконання лікарями своїх професійних обов’язків, розширення можливості їхнього впливу на систему охорони здоров’я України та підтримки престижу професії в цілому. Важливою задачею є також турбота про забезпечення прав людини в сфері охорони здоров’я і представництво лікарів України у відносинах з органами влади та компетентними регулюючими організаціями інших країн. За останні десять років до УМР приєдналися інші професійні організації, що дозволило розробити нові стратегії розвитку і розширити число виконуваних функцій і послуг.

За період свого існування Українська Медична Рада прийняла понад 200 іноземних делегацій із понад 60 країн. У свою чергу, члени нашої організації нанесли візити, які ще більше наблизили Україну до світового медичного простору.

Разом зі збільшенням ролі УМР розширюється і перелік послуг. На сьогоднішній день в структуру нашої організації входять такі департаменти і відділи:

  • Департамент реєстрації
  • Департамент етики
  • Департамент освіти
  • Юридичний департамент
  • Департамент міжнародних відносин
  • Департамент у зв’язках з громадськістю
  • Екзаменаційний відділ
  • Відділ перекладів

Запрошуємо до співпраці, будемо раді надати вам кваліфіковану допомогу при вирішенні ваших питань.