Реєстрація в УМР

Про необхідність створення Національного Реєстру практикуючих медичних працівників

reg1Майже у всіх розвинених країнах світу, перш за все в Європі, основне місце в організації медичної практики традиційно займають національні самоврядні організації (товариства, асоціації, лікарські палати, комори, колегіуми лікарів і т.д.), які несуть моральну відповідальність перед державою і суспільством за якість медичної допомоги, професійну підготовку лікарів та дотримання норм медичної етики, безпеку і забезпечення прав пацієнтів. У Мадридській декларації щодо професійної автономії і самоврядування лікарів, яка була прийнята в 1987 році, говориться про те, що міжнародне медичне товариство підтверджує «важливість професійної автономії, як істотного компонента високоякісної медичної допомоги, який повинен бути збережений в інтересах пацієнта». Більш того, Декларація спонукає до формування національних медичних асоціацій в кожній країні і обміну ідеями про ефективні системи самоврядування лікарів. Головним же завданням будь-якої системи самоврядування завжди має бути якість допомоги, що надається пацієнту, а також компетентність лікарів, які надають цю допомогу. З цією метою і була створена Українська Медична Рада, розвиток якої надасть можливість створити якісно нову систему управління лікарською практикою, що буде об’єднувати державні та автономні механізми, які слугуватимуть досягненню головних цілей національної охорони здоров’я, а саме ефективної і функціональної нормативно-правової бази, якісної, безпечної і доступної медичної допомоги, а також забезпечення прав людини в сфері охорони здоров’я. Безумовно формування професійної автономії неможливо без створення загальнонаціонального реєстру, тому з дня свого заснування Українська Медична Рада відкрила і веде Єдиний Реєстр медичних працівників України, що визначається як:

«База практикуючих медичних спеціалістів, яка ведеться Українською Медичною Радою з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад лікарів України, а також лікарів інших держав, які отримали рішення про надання права на професійну діяльність в Україні.»

Ведення реєстру регулюється Статтею 4 Статуту ВГО «Українська Медична Рада», яка описує порядок прийняття в члени організації, права і зобов’язання членів, а також порядок виходу з членів або позбавлення членства.

Типи реєстрації

Громадяни, які отримали медичну освіту в Україні


 • Видається українським громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських медичних вузів, закінчили інтернатуру (тобто отримали спеціалізацію) і працюють за фахом в українському закладі охорони здоров’я.
 • Видається іноземним громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських медичних вузів і працюють або продовжують свою освіту за кордоном.
 • Видається іноземним громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських медичних вузів і вступають до або навчаються в клінічній ординатурі (тобто отримують спеціалізацію). Реєстрація даного типу змінюється на повну реєстрацію (Спеціальний реєстр) після закінчення інтернатури.

Громадяни, які отримали медичну освіту за кордоном (за межами України)


 • Видається українським та іноземним громадянам, які отримали медичну освіту за кордоном, пройшли процедуру визнання кваліфікацій в Міністерстві освіти України, отримали дозвіл на медичну практику в Міністерстві охорони здоров’я України, дозвіл на працевлаштування від Державного центру зайнятості та працюють за фахом в українському державному або приватному закладі охорони здоров’я .
 • Видається українським та іноземним громадянам, які отримали медичну освіту за кордоном і вступають до українських вузів з метою здобути післядипломну медичну освіту.

Громадяни, які отримали медичну освіту в Україні


 • Видається українським громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських медичних вузів, закінчили українську інтернатуру (тобто отримали спеціалізацію), отримали післядипломну освіту в клінічній ординатурі, магістратурі або іншій формі післядипломної освіти, а також працюють за фахом в українському закладі охорони здоров’я.
 • Видається іноземним громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських або іноземних медичних вузів, отримали українську післядипломну освіту в клінічній ординатурі, магістратурі або іншій формі післядипломної освіти, а також працюють за фахом в українському або іноземному закладі охорони здоров’я.

Громадяни, які отримали медичну освіту за кордоном (за межами України)


 • Видається українським та іноземним громадянам, які отримали медичну освіту (базову і післядипломну) за кордоном, пройшли процедуру визнання кваліфікацій в Міністерстві освіти України, отримали дозвіл на медичну практику в Міністерстві охорони здоров’я України, дозвіл на працевлаштування від Державного центру зайнятості та працюють за фахом в українському державному або приватному закладі охорони здоров’я.

Громадяни, які отримали медичну освіту в Україні


 • Видається українським громадянам, які на момент реєстрації вже пройшли навчання в одному з українських медичних вузів і вступають до або навчаються в інтернатурі (тобто отримують спеціалізацію). Реєстрація даного типу змінюється на повну реєстрацію (загальний реєстр) після закінчення інтернатури.

Громадяни, які отримали медичну освіту за кордоном (за межами України)


 • Видається українським та іноземним громадянам, які отримали освіту за межами України і збираються займатися професійною діяльністю на території України протягом періоду, який перевищує півроку (6 місяців). Цей тип реєстрації видається до проходження процедур, які пов’язані з визнанням медичних кваліфікацій і змінюється на повну реєстрацію (загальний або спеціальний реєстр) після того, як лікар отримує дозвіл на роботу і посаду в українському закладі охорони здоров’я.

Громадяни, які отримали медичну освіту в Україні


 • Не передбачено

Громадяни, які отримали медичну освіту за кордоном (за межами України)


 • Видається лікарям, які збираються залишатися в Україні і займатися професійною діяльністю протягом періоду, який не перевищує півроку (6 місяців). Тимчасова реєстрація видається після того, як заявник пройде процедуру визнання документів про освіту в Міністерстві освіти України, отримає дозвіл на медичну практику в Міністерстві охорони здоров’я України, а також дозвіл на працевлаштування від Державного центру зайнятості. Даний тип реєстрації закінчується через 6 місяців.

Кваліфікаційні вимоги для лікарів, які отримали освіту в Україні

Кваліфікаційні вимоги для лікарів, які отримали медичну освіту і працюють за фахом в Україні, визначаються посадовими інструкціями для кожної спеціальності. Детально про вимоги для кожної спеціальності можна дізнатися нижче у відповідному розділі «Спеціальності, що підлягають реєстрації».

Кваліфікаційні вимоги для лікарів, які здобули освіту за кордоном

Повна реєстрація в Українській Медичній Раді лікарів, що здобули освіту за кордоном, проводиться на підставі свідоцтва про визнання в Україні документа про освіту (Міністерство освіти і науки України), дозволу на професійну діяльність (Міністерство охорони здоров’я України) та дозволу на працевлаштування (Державний центр зайнятості при Міністерстві праці та соціальної політики України). Рішення про визнання кваліфікацій, що були отримані українськими та іноземними громадянами за кордоном, приймається в кожному випадку індивідуально. Детальніше про процедуру визнання іноземних кваліфікацій та працевлаштування в Україні можна прочитати на сторінці «Легалізація та працевлаштування в Україні».

Порядок подачі документів на реєстрацію в Українській Медичній Раді

Подача документів для реєстрації в УМР здійснюється наступними способами:

 • Онлайн через портал Е-сервіс
 • Онлайн по електронній пошті (info@mcu.org.ua)
 • Особисто в офісі Українського Медичного Ради (Офіс 2, вул. І. Франка, 25/40, м Київ, Україна)
 • Поштою (Офіс 2, вул. І. Франка, 25/40, м Київ, Україна)

При подачі заяви на реєстрацію в УМР кандидат в обов’язковому порядку повинен надати наступні документи:

 1. Заява встановленого зразка (при подачі заяви в паперовому форматі);
 2. Резюме;
 3. Фотографію 3х4 см;
 4. Національний паспорт;
 5. Ідентифікаційний код;
 6. Закордонний паспорт;
 7. Атестат про повну загальну середню освіту;
 8. Диплом спеціаліста про вищу медичну освіту (або іноземний еквівалент);
 9. Додаток до диплома спеціаліста;
 10. Сертифікат фахівця, який підтверджує проходження післядипломної інтернатури за фахом (для випускників українських вузів, які працюють або мають намір працювати в Україні);
 11. Виписка з трудової книжки (при наявності).
 12. Реєстрація спеціалізацій здійснюється на підставі таких документів:
 13. Диплом магістра (або іноземний еквівалент);
 14. Додаток до диплома магістра;
 15. Свідоцтво про проходження клінічної ординатури (або іноземний еквівалент);
 16. Сертифікат фахівця, який підтверджує присудження спеціальності і категорії;

Кандидати на реєстрацію, які здобули базову або післядипломну медичну освіту за кордоном і мають намір працювати в Україні, повинні надати:

 1. Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (Міністерство освіти і науки України);
 2. Дозвіл на професійну діяльність (Міністерство освіти і науки України);
 3. Дозвіл на працевлаштування (Державний центр зайнятості при Міністерстві праці та соціальної політики України).

Кандидати на реєстрацію в країнах, где вимагається доказ на володіння англійською мовою, мають надати:

 1. Сертифікат тесту OET (The Occupational English Test) на володіння медичною англійською – occupationalenglishtest.org

Порядок розгляду заяв та прийняття рішень про реєстрацію в Українській Медичній Раді

Заява на реєстрацію в УМР, надана кандидатом, передається в Реєстраційний Департамент за умови наявності всіх необхідних документів. Рішення про реєстрацію приймає реєстратор Української Медичної Ради.

У разі прийняття позитивного рішення про реєстрацію, кандидат зобов’язаний протягом 7 календарних днів сплатити реєстраційний внесок. Рішення про реєстрацію та необхідніть сплати реєстраційного внеску повідомляється кандидату в письмовому вигляді. Кандидат набуває статусу зареєстрованого члена УМР з дня оплати реєстраційного внеску. До оплати реєстраційного внеску у встановлений термін, кандидат не може здійнювати права, що передбачені Статутом ВГО «Українська Медична Рада». Реєстрація в УМР підтверджується реєстраційним номером і реєстраційним сертифікатом встановленої форми, які затверджуються Радою УМР і вручаються зареєстрованому члену УМР після виконання всіх необхідних вимог і оплати відповідного реєстраційного внеску.

У разі негативного рішення про реєстрацію, кандидат має право повторно звернутися із заявою в УМР не раніше, ніж через 6 календарних місяців з дати прийняття відповідного рішення Реєстраційним Департаментом УМР.

Розмір і порядок сплати внесків

Для зареєстрованих членів УМР передбачені наступні види внесків:

 • вступний членський (реєстраційний) внесок;
 • цільові та інші разові внески.

Вступний членський (реєстраційний) внесок – це одноразове відрахування (платіж), що сплачується при внесенні медичного працівника до Єдиного Реєстру Української Медичної Ради. Реєстраційний внесок сплачується протягом 7 (семи) календарних днів з дня прийняття Реєстраційним Департаментом рішення про внесення медичного працівника до Єдиного Реєстру. Розмір членських (реєстраційних) внесків на черговий календарний рік визначається щорічно на засіданні Ради УМР і оформлюється протоколом не пізніше «01» лютого кожного календарного року, за винятком року заснування УМР.

Цільові та інші разові внески – це одноразове відрахування (платіж), що сплачується зареєстрованим членом УМР, після прийняття рішення про необхідність оплати цільових та інших одноразових членських внесків. Рішення щодо підстав,  розміру та термінів оплати подібних внесків повинні міститися в протоколі засідання Ради УМР.

Спеціальності, що підлягають реєстрації

Загальний реестр:

 • Медицина
  • Лікувальна справа
  • Педіатрія
  • Медико-профілактична справа
  • Медична психологія
  • Стоматологія
 • Фармація
  • Фармація
  • Клінічна фармація
  • Технології фармацевтичних препаратів
  • Технології парфумерно-косметичних засобів

Спеціальний реєстр:

 • Авіаційна та космічна медицина
 • Акушерство і гінекологія
 • Алергологія
 • Анестезіологія
 • Бактеріологія
 • Вірусологія
 • Гастроентерологія
 • Гематологія
 • Генетика лабораторна
 • Генетика медична
 • Геріатрія
 • Гігієна дітей та підлітків
 • Гігієна праці
 • Гігієна харчування
 • Дезінфекційна справа
 • Дерматовенерологія
 • Дитяча алергологія
 • Дитяча анестезіологія
 • Дитяча гастоентерологія
 • Дитяча гематологія
 • Дитяча гінекологія
 • Дитяча дерматовенерологія
 • Дитяча ендокринологія
 • Дитяча імунологія
 • Дитяча кардіоревматологія
 • Дитяча неврологія
 • Дитяча нефрологія
 • Дитяча онкологія
 • Дитяча ортопедія і травматологія
 • Дитяча отоларингологія
 • Дитяча офтальмологія
 • Дитяча патологічна анатомія
 • Дитяча психіатрія
 • Дитяча пульмонологія
 • Дитяча стоматологія
 • Дитяча урологія
 • Дитяча фтизіатрія
 • Дитяча хірургія
 • Дитячі інфекційні хвороби
 • Дієтологія
 • Ендокринологія
 • Ендоскопія
 • Епідеміологія
 • Загальна гігієна
 • Загальна практика – сімейна медицина
 • Імунологія
 • Інфекційні хвороби
 • Кардіологія
 • Клінічна біохімія
 • Клінічна імунологія
 • Клінічна лабораторна діагностика
 • Комбустіологія
 • Комунальна гігієна
 • Лабораторна імунологія
 • Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
 • Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
 • Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
 • Лікувальна фізкультура
 • Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
 • Медицина невідкладних станів
 • Медична психологія
 • Мікробіологія і вірусологія
 • Наркологія
 • Народна та нетрадиційна медицина
 • Неврологія
 • Нейрохірургія
 • Неонатологія
 • Нефрологія
 • Онкогінекологія
 • Онкологія
 • Онкоотоларингологія
 • Онкохірургія
 • Організація і управління охороною здоров’я
 • Ортодонтія
 • Ортопедична стоматологія
 • Ортопедія і травматологія
 • Отоларингологія
 • Офтальмологія
 • Паразитологія
 • Патологічна анатомія
 • Педіатрія
 • Підліткова терапія
 • Проктологія
 • Променева терапія
 • Професійна патологія
 • Психіатрія
 • Психотерапія
 • Психофізіологія
 • Пульмонологія
 • Радіаційна гігієна
 • Радіологія
 • Радіонуклідна діагностика
 • Ревматологія
 • Рентгенологія
 • Рефлексотерапія
 • Санологія
 • Сексопатологія
 • Спортивна медицина
 • Стоматологія
 • Судинна хірургія
 • Суднова медицина
 • Судово-медична гістологія
 • Судово-медична експертиза
 • Судово-медична імунологія
 • Судово-медична криміналістика
 • Судово-медична токсикологія
 • Судово-медична цитологія
 • Судово-психіатрична експертиза
 • Сурдологія
 • Терапевтична стоматологія
 • Терапія
 • Токсикологія
 • Торакальна хірургія
 • Трансплантологія
 • Трансфузіологія
 • Ультразвукова діагностика
 • Урологія
 • Фізіотерапія
 • Фтизіатрія
 • Функціональна діагностика
 • Хірургічна стоматологія
 • Хірургія
 • Хірургія серця і магістральних судин

ЧАСТІ ПИТАННЯ

За кордоном досвід об’єднань медпрацівників існує вже десятки років. Так, Німецькій лікарській палаті вже майже 120 років. В Україні ж аналогів УМР ніколи не було. Створюючи Медичну Раду в нашій країні, засновники заявляли про прагнення зробити так, щоб кожен зареєстрований член розумів: Українська Медична Рада – це організація, яка відстоює інтереси своїх членів. Членство в Раді, в свою чергу, має підтверджувати професіоналізм, свідчити про почуття професійної відповідальності та готовності виконувати свій обов’язок, при цьому воно повинно надійно захищати кожного сумлінного медичного працівника, яку б посаду він не обіймав.

Українська Медична Рада має стати основою для формування системи саморегулювання професійної діяльності медпрацівників з метою поліпшення якості надання медичної допомоги. Загальнонаціональний реєстр медичних працівників є одним з необхідних умов для створення такої системи.

На першому етапі реєстрація лікарів, які не планують виїжджати за межі України, є добровільною. Згодом, після формування необхідної юридичної бази, реєстрація стане обов’язковою для всіх медичних працівників.

Лікарі, які збираються виїжджати за кордон, повинні в обов’язковому порядку підтвердити право на професійну діяльність і бездоганну репутацію в своїй країні. В такому випадку, реєстрація в Українській Медичній Раді є обов’язковою.

Реєстраційний сертифікат, а також сертифікат Good Standing, визнаються майже у всіх країнах світу.

Реєстраційний сертифікат – це документ, який підтверджує справжність кваліфікацій зареєстрованого фахівця, а також його право займатися професійною діяльністю на території України.

У реєстраційний сертифікат включена така інформація: ім’я та прізвище медичного працівника, реєстраційний номер, всі кваліфікації, отримані на момент видачі сертифіката та дата видачі сертифіката. Також в реєстраційному сертифікаті присутня фотографія медичного працівника.

Реєстраційні сертифікати видаються українською або англійською мовою. При необхідності, сертифікат може бути перекладений і завірений відділом перекладів УМР, а також легалізований відповідно до вимог країни, в яку подається документ.

Для того, щоб зареєструватися в Українській Медичній Раді, кандидат повинен мати закінчену вищу освіту за однією з медичних спеціальностей. Реєстрація здійснюється на підставі заяви та необхідних документів, які вказані вище.

Заява може бути заповнена і відправлена через вебпортал нашого сайту «Е-сервіс», направлена  звичайною або електронною поштою у вигляді сканованих документів або подана особисто у нашому офісі.

Інтернатура за спеціальністю в Україні є необхідною умовою для допуску до медичної практики, тому випускники-інтерни можуть отримати тільки попередню реєстрацію з можливістю переоформлення останньої в повну після закінчення навчання в інтернатурі.

Медичні працівники, які проходять в момент реєстрації клінічну резидентуру, аспірантуру або докторантуру, можуть отримати повну реєстрацію за умови наявності диплома про закінчену вищу медичну освіту та сертифіката спеціаліста.

На жаль, студенти медичних факультетів не можуть отримати реєстрацію через відсутність повної вищої освіти і права займатися професійною діяльністю.

Так, за реєстрацію та видачу сертифіката передбачений разовий реєстраційний внесок. Будь ласка, уточнюйте розмір внеску перед подачею заяви на реєстрацію.

Реєстраційний внесок може бути сплачений в офісі Української Медичної Ради або банківським переказом на рахунок Українського Медичного Ради.

Реєстраційний Департамент обробляє заяви на реєстрацію як можна швидше, тому вся процедура не займає більше двох тижнів. Незважаючи на це, процес може затягнутися, якщо заявник не надасть вчасно необхідні документи або не сплатить реєстраційний внесок у встановлені терміни.

Так, Українська Медична Рада може видати два і більше реєстраційних сертифікатів одному зареєстрованому медичному працівнику при наявності обґрунтованої необхідності.

Так, для цього медичному працівнику необхідно подати заяву довільної форми на ім’я президента Української Медичної Ради .

Відразу після прийняття рішення про реєстрацію заявнику надсилається повідомлення на електронну пошту або іншими засобами зв’язку про необхідність сплати реєстраційного внеску. Після оплати та видачі сертифіката, заявнику надсилається сканована копія документа на особисту електронну пошту. Паперову копію зареєстрований медичний працівник може забрати особисто в нашому офісі або отримати поштою на території України або за кордоном, вказавши попередньо адресу доставки.