Департаменти

Департамент реєстрації

Основними завданнями департаменту є реєстрація медичних фахівців, а також надання інформації про зареєстрованих членів компетентним органам та іншим зацікавленим особам. Сама процедура реєстрації передбачає повну перевірку (верифікацію) особистості і освітніх документів, чому спеціалісти департаменту приділяють найбільшу увагу. В ході перевірки надсилаються запити до різних установ, наприклад, в університети або попереднім роботодавцям, для того щоб виключити можливість реєстрації лікаря, котрий не може надавати медичну допомогу на належному рівні або у минулому допустив серйозні лікарські помилки. Департамент веде постійну роботу над оновленням реєстру, для того, щоб він відображав точну і сучасну інформацію. Світова практика і наш досвід показують, що ведення загальнонаціонального медичного реєстру є важливим фактором успішної роботи охорони здоров’я і вже давно довело свою ефективність і незамінність у регулюванні медичної практики. Завдяки комплексній процедурі верифікації, яка проводиться департаментом реєстрації, Українська Медична Рада може з упевненістю гарантувати автентичність освітніх документів та відповідний рівень кваліфікацій всіх медичних фахівців, що знаходяться у нашому реєстрі.

 • Ведення Єдиного Реєстру Українсько] Медично] Ради;
 • Верифікація документів.
 • Реєстрація лікарів і їх кваліфікацій;
 • Видача сертифіката про реєстрацію в Українській Медичній Раді;
 • Видача довідки з Єдиного Реєстру Українського Медичного Ради;
 • Видача сертифіката про закінчення переддипломної практики (Сертифікат про переддипломну практику з медицини та хірургії);
 • Видача сертифіката про визнання навчального закладу за кордоном;
 • Оформлення і видача навчального плану відповідно до вимог іноземних реєстраційних органів;
 • Видача пояснювальних і рекомендаційних листів;
 • Видача довідок про трудовий стаж відповідно до вимог іноземних реєстраційних органів;
 • Видача довідки, що підтверджує автентичність документів.

Тел: 38(050) 405-03-47

Департамент етики

Департамент етики займається розробкою професійних стандартів та етичних норм у сфері охорони здоров’я і розглядає скарги, які подаються пацієнтами щодо неправомірності дій або недбалості лікаря. Роль департаменту полягає також в тому, щоб за допомогою тісної роботи з лікарями, їхніми роботодавцями та пацієнтами забезпечити дотримання «Етичного кодексу лікаря України». Ці правила і норми повністю регулють взаємовідносини «лікар-пацієнт» і передбачають ряд внутрішньо-організаційних стягнень аж до позбавлення реєстрації за їх недотримання. Залучення до професійної відповідальності відбувається незалежно від кримінальної, цивільної або дисциплінарної відповідальності. Воно може бути відстрочено до закінчення кримінального або цивільного розгляду, так як результати останніх можуть вплинути на рішення Комітету з етики УМР щодо професійної діяльності лікаря.

В цілому, Медична Рада України і Департамент етики зокрема ставить перед собою завдання захищати пацієнтів і покращувати якість медичного обслуговування в Україні шляхом просування і підтримки:

 • здоров’я, безпеки та благополуччя суспільства;
 • суспільної впевненості у професіоналізмі лікарів, що надають медичні послуги;
 • належних стандартів поведінки, які лікарі застосовують в своїй практиці.
 • Поліпшення якості медичного обслуговування;
 • Розробка і поліпшення стандартів етики і деонтології в медичній практиці;
 • Розгляд скарг від пацієнтів та інших громадян щодо вчинків медичного працівника, які не відповідають Етичному кодексу лікаря України.
 • Видача сертифіката про бездоганну репутацію (Certificate of Good Standing);
 • Витребування довідок про несудимість.

Тел: 38(050) 405-03-47

Департамент освіти

Якісна освіта є запорукою професіоналізму лікаря і безпеки наданих їм медичних послуг. У той час, як державні вищі навчальні заклади дають майбутнім медикам всі необхідні знання для успішної роботи в лікарнях та інших установах охорони здоров’я України, департамент освіти Медичної Ради України пропонує всім бажаючим пройти мовні медичні курси, які дозволять отримати фундаментальні знання англійської та німецької, а також допоможуть ознайомитися з особливостями медицини різних країн. Наші курси та тренінги надають можливість відкрити для себе нові кар’єрні можливості, взяти участь в міжнародних конференціях і симпозіумах, а також успішно скласти іспити іноземних реєстраційних органів, які будуть потрібні для отримання ліцензії на лікарську практику. У департаменті працюють висококваліфіковані викладачі з медичним і філологічною освітою, кожен з яких є автором одного і більше навчальних курсів і посібників, що успішно застосовуються для індивідуальних і групових занять.

У структуру департаменту освіти входить екзаменаційно-освітній центр, який проводить мовні, медичні та інші іспити, а також організовує практичні тренінги для викладачів медичноої англійської та німецької з подальшою атестацією та видачею сертифікатів, що служать підтвердженням належних кваліфікацій і знань, необхідних для ведення викладацької діяльності.

 • Поліпшення освітніх стандартів при підготовці медичних працівників;
 • Розробка навчальних матеріалів, методик і планів;
 • Підготовка нових навчальних курсів для підвищення кваліфікацій медичних працівників;
 • Проведення мовних курсів для медичних працівників;
 • Проведення тренінгів, воркшопів і семінарів для медичних працівників;
 • Атестація лікарів на знання іноземної мови з подальшою видачею сертифікатів;
 • Організація іспитів;
 • Підбір короткострокових і довгострокових освітніх програм за кордоном.

Тел: 38(050) 405-03-47

Юридичний департамент

Головним обов’язком юридичного департаменту є стеження за тим, щоб діяльність Українськоої Медичноої Ради проводилася відповідно до існуючого законодавства та статуту організації. Департамент також надає допомогу і підтримку зареєстрованим членам Українськоої Медичноої Ради та іншим особам щодо питань, що стосуютсья медичної практики. Записуйтеся на очні консультації в нашому офісі за допомогою контактної форми або попередньо узгодивши час по телефону. При департаменті також працює онлайн консультаційний центр.

 • Складання-нормативно-правової бази, яка відноситься до сфери охорони здоров’я;
 • Проведення консультацій для працівників сфери охорони здоров’я.
 • Оформлення і завірення документів з метою отримання ліцензії в іноземних реєстраційних органах і виїзду за кордон;
 • Консульська легалізація;
 • Апостилізація (проставлення апостиля в відповідному міністерстві);
 • Засвідчення перекладів, які були виконані у відділі перекладів УМР (завірення печаткою УМР або нотаріальне завірення);
 • Витребування довідок про несудимість;
 • Нострифікація іноземних документів про освіту в Україні;
 • Сприяння в отриманні дозволу на медичну практику та дозволу на працевлаштування;
 • Оформлення запрошення на навчання в одному з українських вузів;
 • Сприяння в отриманні посвідки на проживання в Україні;
 • Отримання ліцензії для медичного закладу на здійснення медичної практики та акредитація.

Тел: 38(050) 405-03-47

Департамент міжнародних відносин

Департамент міжнародних відносин є важливим структурним підрозділом Української Медичної Ради. Він регулює відносини організації з іноземними реєстраційними органами, профільними міністерствами, навчальними закладами та закладами охорони здоров’я. Основною метою діяльності даного відділу є сприяння розвитку міжнародних відносин в контексті інтеграції у світовий та європейський всій медичній спільноті, а також виконання всього комплексу організаційно-технічних заходів щодо впровадження світових стандартів в вітчизняну охорону здоров’я.

 • моніторинг стандартів регулювання сфери охорони здоров’я в інших державах і створення звітів для профільних міністерств;
 • запуск міжнародних проектів і залучення іноземних партнерів;
 • організаційно-методична підтримка конференцій, семінарів і симпозіумів за участю іноземних гостей;
 • переклад документів та інших матеріалів;
 • надання інформації та консультацій щодо роботи та навчання в Україні для іноземних абітурєнтів;
 • надання інформації та консультацій щодо роботи та навчання за кордоном для українських абітурієнтів;
 • допомога працівникам охорони здоров’я в отриманні медичної ліцензії закордоном;
 • допомога в оформленні віз для виїзду за кордон;
 • організація і координація міжнародних освітніх програм в Україні та закордоном.

Тел: 38(050) 405-03-47

Департамент зв'язків з громадськістю

Департамент зв’язків з громадськістю Української Медичної Ради відповідає за проведення внутрішньої політики спрямованої на створення сприятливого іміджу організації та його підтримку серед громадськості.

 • підготовка та розповсюдження інформаційних друкованих, фото- та відеоматеріалів новинного характеру про основні події УМР та у сфері охорони здоров’я України;
 • організація прес-конференцій, круглих столів, інтерв’ю та інших ділових зустрічей, спрямованих на поширення інформації про УМР;
 • організація і проведення заходів, спрямованих на встановлення міцних відносин з представниками різних громадських груп;
 • популяризація діяльності УМР у зовнішніх засобах масової інформації (телебачення, радіо, друковані видання, доступні рекламні площі), а також в інтернеті.

Тел: 38(050) 405-03-47