Дозвіл на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування

Заява на отримання дозволу на працевлаштування іноземця подається безпосередньо тим підприємством, в якому цей іноземець буде надалі працювати. Для отримання дозволу на використання праці іноземця роботодавець зобов’язаний подати до відповідного центру зайнятості такі документи:

 • Заява;
 • дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;
 • обґрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для нього відповідних умов для перебування і роботи в Україні;
 • документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості;
 • довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів);
 • довідка центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом;
 • квитанція про внесення плати за розгляд заяви;
 • копія проекту трудового договору (контракту), засвідчена роботодавцем;
 • довідка, скріплена печаткою та завірена підписом роботодавця (у разі наявності на підприємстві режимно-секретного органу – також підписана його керівником), про те, що робоче місце або посада, на яких використовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці;
 • довідка органу міграційної служби про відсутність (наявність) судимості у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;
 • довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством;
 • копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію роботодавця, засвідчені в установленому порядку;
 • копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;
 • копії сторінок паспорта іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані.

Отримання дозволу на використання праці іноземця є підставою для отримання іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу.
Українська Медична Рада надає юридичну підтримку іноземним фахівцям з питань визнання кваліфікацій і отримання всіх дозволів для офіційного працевлаштування в Україні. Вартість супроводу та отримання дозволу на працевлаштування визначається за домовленістю сторін.