Цілі та завдання

11

Національна система охорони здоров’я пронизана численними проблемами і недоліками, котрі міцно укоренилися в ній, породжуючи таким чином негативні наслідки, які пов’язані, зокрема, з незадовільним станом населення на сучасному етапі. Це все є результатом фрагментарного підходу до реформування, турбулентності соціально-політичних процесів, незначної імплементації міжнародних і регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я і прав людини, а також швидкоплинних громадських ідей, котрі не знаходять ефективної та сучасної реалізації. Саме сьогодні настав час активних трансформаційних процесів в країні, де охорона здоров’я є однією із сфер, якій необхідне «оздоровлення». Євроінтеграційний вектор України, який бере свій початок з Угоди про асоціацію України з ЄС, де охорона здоров’я відіграє пріоритетну роль, повинен поступово втілюватися, передбачаючи при цьому долю України. Без сумніву, термінових змін вимагають перш за все управлінські методи, які впливають на якість, доступність та безпечність медичної допомоги і забезпечення прав людини в сфері хорони здоров’я. Таким чином головною метою Української Медичної Ради є:

Об’єднання всіх професійних медичних спільнот України на принципах саморегулювання для вдосконалення національної системи охорони здоров’я населення.

Основними завданнями організації є:

 • Введення системи саморегулювання професійної діяльності в секторі охорони здоров’я на принципах обов’язкового членства в медичних об’єднаннях і ведення Національного Реєстру медичних спеціалістів;
 • Представлення інтересів медичних працівників – фізичних осіб, які зареєстровані в Українській Медичній Раді, перед державою та суспільством;
 • Сприяння удосконалення системи охорони здоров’я населення шляхом:
  • організації наукових досліджень та соціологічних опитувань, збору, накопичення та розповсюдження інформації, котра відноситься до охорони здоров’я;
  • участі в розробці стандартів у сфері охорони здоров’я та удосконалення контролю за їх дотримання;
  • участі в установленні єдиних кваліфікованих вимог до осіб, які ведуть медичну практику і здійснення контролю за їх дотриманням;
  • проведення конгресів, конференцій та інших наукових і громадських акцій в рамках діючого законодавства;
 • Управління професійною діяльністю медичних працівників;
 • Організація різних видів навчання лікарів та підвищення їх кваліфікації;
 • Створення системи правового та юридичного захисту медичних працівників та медичних організацій як в Україні, так і за її межами;
 • Регулювання етичних аспектів діяльності медичних працівників при поводженні з пацієнтами, юридичними особами та іншими суб’єктами професійних відносин;
 • Об’єднання сил медичних асоціацій та товариств різного напрямку і органіці їх ефективної взаємодії;
 • Налагодження відносин між лікарями, пацієнтами та їх родичами, розповсюдження ідей здорового способу життя та інших актуальних питань оптимізації охорони здоров’я в Україні;