Нострифікація

Нострифікація

Нострифікація документів про освіту – це процедура визнання іноземних документів про освіту, яка здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх рівнів іноземних документів про освіту державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які отримали освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні.

Для нострифікації освітніх сертифікатів в Україні будуть потрібні наступні документи:

  1. Заява на здійснення процедури визнання;
  2. Довіреність, завірена у нотаріуса, якщо ви хочете, щоб оформленням документів і подачею заяви займалися фахівці Української Медичної Ради;
  3. Нотаріально завірену копію легалізованого іноземного документа про освіту (документ, який містить штамп «Апостиль» або консульську легалізацію, крім країн, з якими Україна має дво- або багатосторонні договори, що містять положення про визнання документів без додаткового засвідчення (без легалізації)), скріплену нотаріально завіреним перекладом на українську мову.
  4. Нотаріально завірену копію легалізованого додатку до іноземного документа про освіту, скріплену нотаріально завіреним перекладом на українську мову. У документі вказується інформація про форму та терміни навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів і інші компоненти навчального процесу.
  5. Копії документів про попередню освіту (при наявності такої освіти).
  6. Копію документа, що посвідчує особу заявника та / або власника іноземного документа про освіту.
  7. Копію документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (при наявності такого документа).
  8. Клопотання про проведення процедури визнання (в разі подачі пакета документів навчальним закладом України).
  9. Документ про оплату за адміністративну послугу (бланк квитанції) або копію документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.

Нострифікацією документів про освіту в Україні займається виключно Міністерство освіти і науки України. Результатом експертного висновку може бути повне або часткове визнання закордонного сертифіката. У другому випадку заявнику потрібно буде здати академрізницю. У рідкісних випадках Міністерство освіти і науки України може взагалі відмовити у визнанні документа про освіту. Слід також пам’ятати, що по завершенню процесу нострифікації видається не український диплом, а лише свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту в Україні, яке підтверджує відповідність вашого навчального рівня українському. Нострифікація російського диплома в Україні, як і нострифікація диплома лікаря з інших країн, відбувається на загальних підставах.
Як видно, визнання диплома є досить відповідальним процесом, успіх якого залежить багато в чому від юридичної грамотності всіх учасників процедури. Юридичний департамент Української Медичної Ради готовий надати допомогу іноземним лікарям у визнанні їх документів про освіту, які хочуть продовжити освіту або кар’єру в Україні.