Клятва лікаря України

Затверджено
Указом Президента України
від 15 червня 1992 року N 349

КЛЯТВА ЛІКАРЯ

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене,  в  присутності  моїх  учителів  і  колег урочисто клянусь:

усі  знання,  сили  та  вміння  віддавати  справі  охорони  і поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, подавати медичну допомогу всім, хто її потребує;

незмінно  керуватися  у  своїх  діях  і  помислах  принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і  чуйним  до  хворих, визнавати свої помилки,  гідно  продовжувати  благородні  традиції світової медицини;

зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на  шкоду людині;

додержувати правил професійної етики, не приховувати  правди, якщо це не зашкодить хворому;

постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за  допомогою  до  колег  і  самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;

власним  прикладом  сприяти  вихованню  фізично  і   морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.