spec_kursi

Спеціалізовані курси в Українській Медичній Раді націлені на опрацювання та освоєння медицини, а також її окремих розділів на іноземних мовах. Вони дозволять студентам значно поліпшити загальний рівень мовних знань і навичок, отримати фундаментальні знання медичної термінології, познайомитися з особливостями іноземної медицини і освоїти стандарти лікування, які застосовуються в інших країнах. На заняттях активно використовуються практичні вправи, які симулюють спілкування з пацієнтом і дають людині зрозуміти особливості менталітету і поведінки іноземців. Навчальні матеріали включають в себе безліч посібників з величезною кількістю медичної лексики, яка є необхідною для ведення прийому і консультування пацієнтів, спілкування на професійні теми з іншими медпрацівниками, вивчення вузькоспеціалізованої медичної літератури іноземних авторів і видавництв. Спеціалізовані медичні курси допоможуть удосконалити розмовні навички та вимову, впоратися з мовним бар’єром і довести до автоматизму безліч стійких словосполучень і фраз (включаючи професійну лексику і медичний жаргон). У програмі курсу також передбачено читання і заповнення медичної документації, практика лікарняних обходів і виступи з доповідями на іноземних конференціях і симпозіумах.

Крім того, спеціалізовані медичні курси акцентують увагу студентів на збільшенні словникового запасу, розвиток граматичних навичок і здібностей до аудіювання, а також дозволяє освоїти базові техніки повсякденного спілкування і допомагає навчиться легше налагоджувати контакти з пацієнтом-носієм мови. Багато з наших викладачів проживали закордоном і тому можуть навчити інтерпретувати невербальні сигнали і оцінювати емоційний стан іноземця. На наших курсах студенти також обов’язково знайомляться з культурними особливостями і традиціями країн, мову яких вони вивчають.

Всі програми і навчальні матеріали для курсів були складені співробітниками департаменту освіти УМР, які є дипломованими фахівцями в галузі філології та медицини. Ми використовуємо тільки новітні досягнення в галузі викладання іноземних мов і впевнені, що наші фахівці зможуть допомогти Вам придбати необхідні знання для здійснення своїх професійних і кар’єрних цілей.

Хто є потенційним слухачем курсів?

Спеціалізовані медичні курси розраховані на такі категорії слухачів:

 • студентів медичних училищ, коледжів та вузів, які хочуть взяти участь в міжнародних волонтерських програмах, семінарах, конференціях і форумах, а також отримати можливість набути нових знань з іноземних джерел;
 • лікарів інтернів, які після отримання спеціалізації хочуть продовжити навчання в закордонних медичних школах або пройти стажування в іноземному закладі охорони здоров’я;
 • практикуючих медичних фахівців (у тому числі молодшого і середнього медичного персоналу), які вже мають чималий досвід роботи в різних сферах охорони здоров’я, але хочуть при цьому підвищити свої мовні знання для різних цілей, наприклад, для працевлаштування закордоном або спілкування з колегами-іноземцями;
 • викладачів медичного англійської, які зацікавлені в підвищенні своїх кваліфікацій і наданні якісних освітніх послуг;
 • усних і письмових перекладачів, які працюють сфері медицини, фармацевтики, клінічних досліджень і т.д .

Які спеціалізовані курси ми пропонуємо?

general-medicine

ЕТАП I
Заняття № 1
The Practice of Medicine. Patient-Physician Relationship. Clinical Skills. Principles of Patient Care. The Expanding Role of the Physician.

Заняття № 2
General Anatomy. Systems and Organs of Human Organism. Functions of Systems. Cytology. Histology. Body Regional Groups. Internal and External Environment. Anatomical Position. Physiology.

Заняття № 3
Hospitals. Departments. Medical Staff. History of Disease (Case Report). Polyclinic Admission.

Заняття № 4
Opportunities for Doctors within the European Economic Area.Mutual Recognition of Qualifications. Registration. Language Competence. Permanent and Temporary Work. Employment Conditions. Sources of Further Information.

Заняття № 5
The Main Principles of Diagnostics. General Appearance. Instrumental Techniques. Principal Blood Parameters. Biochemistry Profile. Kidney Function. Liver and Pancreatic Enzymes. Types of Tests. Interpretation. Principles of Diagnosis.

Заняття № 6
Laboratory Investigations (Analyses). Blood Transfusions. Blood Compatibility. Blood Donation. Blood Findings Interpretation.

Заняття № 7
Infectious Diseases. Acute Respiratory Viral Infection. Influenza and Parainfluenza. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and Human Immunodeficiency Virus (HIV). Clinical Presentation and Pathogenesis. Viral Hepatitis Diseases. Treatment and Prevention.

Заняття № 8
Dermatology. Skin Diseases. Skin Structure and Functions. Dermatological Problems. General Considerations. Prognosis and Treatment.GENERAL VOCABULARY

==> Theoretical Test

ЕТАП II
Заняття № 1
Respiratory Problems. Pneumonia. Bronchial Asthma. Allergic Pathologies. Pulmonary Tuberculosis. General Considerations. Prognosis and Treatment.

Заняття № 2
Cardiovascular Diseases. General Considerations. Prognosis and Treatment.Diagnosis and Management.

Заняття № 3
Endocrine System. General Aspects of Endocrine Glands. Diabetes Mellitus. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 4
Surgery. Clinical Presentation and Management. General Considerations. Surgery Pathologies. Diagnosis and Management. Plastic and Reconstructive Surgery.

Заняття № 5
Haematology. Hemopoiesis. Immune System. Anemia. Types of Anemias. Acute Forms of Anemia. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 6
Hematological Diseases. Disorders of Haemostasis. Congenital Disorders. Disorders of White Blood Cells. Leukemias. Prognosis and Treatment.

Заняття № 7
Traumatology. Fractures. Joint Injuries and Dislocations. Strains and Management of Traumatic Conditions.

Заняття № 8
Oncology. Intracranial Tumours. Malignant and Benign Tumours. Nasal Tumours and Tumours of the Larynx. Genitourinary Tract Tumours.

ЕТАП III
Заняття № 1
Gastrointestinal Tract Structure. Duodenal Ulcer. Gastric Ulcer. Acute Abdomen. Pancreatitis. Liver Cirrhosis. General Considerations. Diagnosis and Management. Prognosis and Treatment.

Заняття № 2
Digestive Tract Infections. Brucellosis. Salmonellosis. Gastroenteritis. Food Borne Illness. Dysentery / Shigellosis. Toxic-Alimentary Infection. Irritable Bowel Syndrome (IBS). Chronic Constipations. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 3
Renal Diseases. Pyelonephritis. Glomerulonephritis. Prognosis and Treatment. Filtration Function. Blood Pressure Regulation. Renin-Angiotensin System. Acute Renal Failure. Complications and Management.

Заняття № 4
Otolaryngology. Diseases of the Ear. Diseases of the Nose. Diseases of the Pharynx and Larynx. General Considerations. Prognosis and Treatment. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 5
Nervous System. CNS and PNS. Special Senses. Disturbances in Cerebral Circulation. Neuromuscular Disorders. Atrophies and Dystrophies.

Заняття № 6
Paediatrics (Children’s Diseases). Neonatal Sepsis. Chicken-Pox. German Measles (Rubella). Measles. Bodkin’s Disease. Surgery Pathologies in Children. Inguinal and Umbilical Hernias. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 7
Obstetrics and Gynaecology. STDs. General Considerations. Prognosis and Treatment. Diagnosis and Management.

Заняття № 8
Social Medicine. General Hygiene. Health Care Economics and Management. Public Health. World System of Health Care. Gerontology. Sports Medicine.

 

dentistry

Розділ 1 History and examination

Розділ 2 Preventive and community dentistry

Розділ 3 Paediatric dentistry

Розділ 4 Orthodontics

Розділ 5 Restorative dentistry 1: periodontology

Розділ 6 Restorative dentistry 2: repairing teeth

Розділ 7 Restorative dentistry 3: replacing teeth

Розділ 8 Restorative dentistry 4: endodontics

Розділ 9 Oral surgery

Розділ 10 Oral medicine

Розділ 11 Maxillofacial surgery

Розділ 12 Medicine relevant to dentistry

Розділ 13 Therapeutics

Розділ 14 Analgesia, anaesthesia, and sedation

Розділ 15 Dental materials

Розділ 16 Law and ethics

Розділ 17 Professionalism and communication

Розділ 18 Practice management

Розділ 19 Syndromes of the head and neck

Розділ 20 Useful information and addresses

pharmacological

Розділ 1 Adherence

Розділ 2 Adverse drug reactions and drug interactions

Розділ 3 Anaphylaxis

Розділ 4 Clinical pharmacy skills

Розділ 5 Clinical trials

Розділ 6 Controlled drugs

Розділ 7 Evidence-based medicine

Розділ 8 Herbal medicines

Розділ 9 Medical gases

Розділ 10 Patient management issues

Розділ 11 Patient-specific issues

Розділ 12 Pharmaceutical calculations

Розділ 13 Pharmaceutical care

Розділ 14 Medicines management

Розділ 15 Research

Розділ 16 Therapy-related issues: gastrointestinal system

Розділ 17 Therapy-related issues: cardiovascular system

Розділ 18 Therapy-related issues: respiratory system

Розділ 19 Therapy-related issues: central nervous system

Розділ 20 Therapy-related issues: infections

Розділ 21 Therapy-related issues: endocrine system

Розділ 22 Therapy-related issues: obstetrics, gynaecology, and urinary tract disorders

Розділ 23 Therapy-related issues: malignant disease and immunosuppression

Розділ 24 Therapy-related issues: nutrition and blood

Розділ 25 Therapy-related issues: musculoskeletal diseases

Розділ 26 Therapy-related issues: skin

Розділ 27 Therapy-related issues: palliative care

Розділ 28 Therapy-related issues: miscellaneous

Розділ 1 Ageing

Розділ 2 Organizing geriatric services

Розділ 3 Clinical assessment of older people

Розділ 4 Rehabilitation

Розділ 5 Falls and funny turns

Розділ 6 Drugs

Розділ 7 Neurology

Розділ 8 Stroke

Розділ 9 Psychiatry

Розділ 10 Cardiovascular

Розділ 11 Chest medicine

Розділ 12 Gastroenterology

Розділ 13 Renal medicine

Розділ 14 Homeostasis

Розділ 15 Endocrinology

Розділ 16 Haematology

Розділ 17 Musculoskeletal system

Розділ 18 Pressure injuries

Розділ 19 Genitourinary medicine

Розділ 20 Incontinence

Розділ 21 Ears

Розділ 22 Eyes

Розділ 23 Skin

Розділ 24 Infection and immunity

Розділ 25 Malignancy

Розділ 26 Death and dying

Розділ 27 Ethics

Розділ 28 Finances

tropical

Розділ 1 Management of the sick child

Розділ 2 Malaria

Розділ 3 HIV / AIDS

Розділ 4 Tuberculosis

Розділ 5 Chest medicine

Розділ 6 Diarrhoeal diseases

Розділ 7 Gastroenterology

Розділ 8 Cardiovascular medicine

Розділ 9 Renal medicine

Розділ 10 Neurology

Розділ 11 Haematology

Розділ 12 Endocrinology and biochemistry

Розділ 13 Ophthalmology

Розділ 14 Dermatology

Розділ 15 Bone, joint, and soft tissue infections

Розділ 16 Sexually-transmitted infections

Розділ 17 Nutrition

Розділ 18 Multi-system diseases and infections

Розділ 19 Mental health

Розділ 20 Trauma

Розділ 21 Poisoning and envenoming

Розділ 22 Immunization

Розділ 23 Health emergencies in humanitarian crises

Розділ 24 Obstetrics and Gynaecology: emergencies

Розділ 25 Nosocomial infection, antibiotic prescribing, and resistance

Розділ 1 Principles and practice of nursing

Частина 1 Defining nursing

Частина 2 Models for delivering nursing care

Частина 3 Individualizing nursing care practice

Частина 4 Medicines management

Частина 5 Health promotion

Розділ 2 Diagnosing nursing problems and implementing nursing care

Частина 6 Nursing patients with respiratory problems

Частина 7 Nursing patients with cardiovascular problems

Частина 8 Nursing patients with nutritional and gastrointestinal problems

Частина 9 Nursing patients with liver and gall bladder problems

Частина 10 Nursing patients with endocrine problems

Частина 11 Nursing patients with renal and urological problems

Частина 12 Nursing patients with dermatology and skin problems

Частина 13 Nursing patients with neurological problems

Частина 14 Nursing patients with sensory system problems (eyes, ears, nose, and throat)

Частина 15 Nursing patients with rheumatologic problems and connective tissue disorders

Частина 16 Nursing patients with haematology problems

Частина 17 Nursing patients with orthopaedic and musculoskeletal trauma problems

Частина 18 Nursing patients with human immunodeficiency virus (HIV)

Частина 19 Nursing patients with reproductive and gynaecological problems

Частина 20 Nursing patients with infectious diseases

Розділ 3 Nursing specific groups of people

Частина 21 Nursing patients with intimate and sensitive care needs

Частина 22 Nursing patients requiring perioperative care

Частина 23 Nursing patients with pain

Частина 24 Nursing patients with body image problems

Частина 25 Nursing patients with cancer

Частина 26 Nursing patients with palliative care needs

Частина 27 Nursing the dying patient

Частина 28 Nursing the older person

Частина 29 Nursing the child and adolescent

Частина 30 Nursing patients with learning disability

Частина 31 Nursing patients with mental health needs

Частина 32 Nursing in the community

Розділ 4 Emergencies

Частина 33 Nursing care of patient emergencies

Частина 34 Emergencies in the clinical environment

Розділ 5 Professional nursing practice

Частина 35 Ethical issues

Частина 36 Legal issues

Частина 37 Managing in the clinical environment

Частина 38 The nurse’s role in coordinating care

Частина 39 Common laboratory tests and their interpretation

Розділ 1 Introduction

Частина 1 Introduction

Частина 2 Pre-conception care

Частина 3 Sexual health

Частина 4 Antenatal care

Частина 5 Health advice in pregnancy

Частина 6 Minor disorders of pregnancy

Частина 7 Helping women cope with pregnancy: complementary therapies

Частина 8 The need for social support

Частина 9 Recognizing and managing pregnancy complications

Частина 10 Medical conditions during pregnancy

Розділ 2 Normal labour

Частина 11 Normal labour: first stage

Частина 12 Pain relief: non-pharmacological

Частина 13 Pain relief: pharmacological

Частина 14 Normal labour: second stage

Частина 15 Normal labour: third stage

Частина 16 Immediate care of the newborn

Розділ 3 Complicated labour

Частина 17 Management of malpositions and malpresentations

Частина 18 High-risk labour

Частина 19 Emergencies during pregnancy, labour, and postnatally

Розділ 4 Postnatal care

Частина 20 Postnatal care

Частина 21 Disorders of the postnatal period

Розділ 5 Family planning

Частина 22 Contraception

Розділ 6 Care of the newborn

Частина 23 Care of the newborn

Розділ 7 Feeding

Частина 24 Breastfeeding

Частина 25 Artificial feeding

Deutsch für Ärzte

Lektion 1. Frau Menzel hat Bauchschmerzen

Ein Anamnesegespräch verstehen

Ein Anamnesegespräch führen

Über das weitere Vorgehen aufklären

Ärztliche Kommunikation

 

Lektion 2. Herr Wächter braucht ein neues Knie

Ein Aufnahmegespräch verstehen und führen

Patienten über Eigenblutspende aufklären

Mit dem Pflegepersonal über Patienten sprechen

Fremdbluttransfusionen

 

Lektion 3. Eine Messerstecherei

Eine Notfallaufnahme vorbereiten

Einen Notfall aufnehmen

Angehörige in der Notfallaufnahme verstehen

Was muss ein Notarzt können?

 

Lektion 4. „Schmerz lass nach!“

Fachtexte und Wortschatz zum Thema Schmerz verstehen

Eine Sozialanamnese erheben

Andere Fachgebiete einbinden

WHO-Schema Schmerz

Anweisungen zur körperlichen Untersuchung geben

 

Lektion 5. „Atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an!“

Über Patienten nach der KU berichten

Eine körperliche Untersuchung strukturieren

 

Lektion 6. Frau Jankowicz muss zur Darmspiegelung

Mit Patienten über Geräteuntersuchungen sprechen

Mit Patienten über Untersuchungen sprechen

Mit Kollegen das diagnostische Vorgehen besprechen

Weiterbildung: Röntgen

 

Lektion 7. „Ich spüre meinen Arm nicht mehr!“

Patienten mit eingeschränkter Kooperationsfähigkeit aufnehmen

Zu prognostischen Fragen Stellung nehmen

Ein Fachgespräch zu einem Untersuchungsgang verstehen

Stroke Units

 

Lektion 8. „Guck mal Mama, rote Punkte!“

Umgangssprachliche Bezeichnungen von Kinder­krankheiten verstehen

Besonderheiten bei der Kinderuntersuchung

Mit den kleinen Patienten sprechen

Einen Kindernotfall aufnehmen und dokumentieren

Transkulturelle Pädiatrie

 

Lektion 9. „Irgendwas Besonderes?“

Zustand eines Patienten vor der Visite beschreiben

Ein Visitengespräch führen (i)

Das weitere Vorgehen besprechen (i)

Aufbau eines Krankenhauses – Organigramm

 

Lektion 10. Auf Station ist viel los.

Tagesroutinen auf Station (i)

Das weitere Vorgehen besprechen (2)

Ein Visitengespräch führen (2)

Tagesroutinen auf Station (2)

Ein chronischer Konflikt

 

Lektion 11. „Die Welt retten“

Blog und Protokoll eines Nachtdienstes verstehen

Telefonate verstehen und darauf reagieren

Einen Patienten verlegen

MRSA-Fortbildung

 

Lektion 12. Das Surren der Maschinen

Mit dem Pflegepersonal auf der ITS kommunizieren

Schwierige Gespräche mit Angehörigen auf der ITS

Palliativversorgung

 

Lektion 13. Wir berichten über…

Den Aufbau eines Arztbriefs verstehen

Einen Arztbrief schreiben (1)

Der Arztbrief-eine ungeliebte Notwendigkeit?!

 

Lektion 14. „Nun lass ihn doch mal ausreden!“

Ein Aufklärungsgespräch strukturieren

Ein Aufklärungsgespräch verstehen

Ein Aufklärungsgespräch führen

Einen medicolegalen Text verstehen

Dr. Google und der mündige Patient

 

Lektion 15. Intravenös?

Über Medikationen sprechen

An einer klinikinternen Fortbildung teilnehmen

Telefonate zur Medikation führen

Juckt es oder kratzt es? – Es beißt!

 

Lektion 16. „Ich habe es schon geahnt!“

Ein komplexes Anamnesegespräch führen

Mit Patienten eine Diagnose besprechen

Über Patienten berichten

 

Lektion 17. „Spitze betonen!“

Verständnis sichern – Monitoring

Im OP kommunizieren

Ein kurzes Übergabegespräch führen

Gespräch mit Angehörigen nach OP führen

Nach dem Studium ist vor der Facharztausbildung

 

Lektion 18. Wenn es doch passiert ist!

Einen längeren Vortrag verstehen

Mit Kollegen über kritische Ereignisse sprechen

Mit Patienten über Komplikationen sprechen

Wo sind die Chefärztinnen?

 

Lektion 19. Den richtigen Ton treffen

Kurznachrichten und dienstliche Notizen schreiben

Dienstliche Korrespondenz verfassen

Einen Kurzvortrag vor Kollegen halten

Einen Arztbrief schreiben (2)

Evidenzbasierte Medizin – Leitlinien

 

Lektion 20. „Das ist meine letzte Zigarette!“

Gespräche mit Suchtpatienten führen

Informationen zum Thema Fortbildung verstehen

Über die Karriere sprechen

Die ärztliche Versorgung

pflegeDeutsch im Beruf Pflege

 

Modul 1. Im Krankenhaus

Lektion 1. Pflegeberufe

von seinem Beruf/ seiner Ausbildung erzählen; Pflegetätigkeiten beschreiben; Steckbriefe schreiben

Lektion 2. Auf Station

Räume auf Station beschreiben; einen Auszug aus einem Mit­arbeiterhandbuch lesen; von der eigenen Station und dem Stationsalltag erzählen

Lektion 3. Gesundheitliche Probleme

Patienten und ihre gesundheitlichen Probleme beschreiben; einen Sachtext über Appendizitis lesen; ein Gespräch über den Pflegebe­darf eines Patienten hören; von einem Patienten erzählen

Die Struktur eines Krankenhauses

Modul 2. Ältere Menschen

Lektion 4. Hilfsmittel

über Hilfsmittel sprechen; ein Interview über Alterskrankheiten und Hilfsmittel lesen; Pflegebedürftigen Hilfe anbieten; mit Ange­hörigen sprechen

Lektion 5. Ausscheidungsorgane

einen Sachtext zur Physiologie bei der Urinausscheidung lesen; eine Anleitung zur Inkontinenzprophylaxe verstehen und schreiben

Lektion 6. Beschäftigungen

über Beschäftigungsangebote informieren; einen Werbeflyer einer Tagespflege lesen; einen Flyer über die eigene Einrichtung schreiben

Die Pflege von älteren und pflegebedürftigen Menschen

Modul 3. Messgeräte und Maßeinheiten

Lektion 7. Pflegeprobleme, -ressourcen

einen Auszug aus einer Pflegeplanung lesen; ein pflegerisches Gespräch verstehen und Informationen in einer Pflegeplanung ergänzen; Probleme, Ressourcen, Pflegeziele und -maßnahmen notieren

Lektion 8. Vitalwerte kontrollieren

ein Gespräch bei der Vitalwertkontrolle verstehen; einen Ratgeber­text über Hyper- und Hypotonie lesen; Gespräche bei der Vitalwert­kontrolle spielen

Lektion 9. Fieber und Begleitsymptome

Körpertemperaturen und Fieberverläufe beschreiben; einen Fachtext über Begleitsymptome und Pflegemaßnahmen bei Fieber lesen; von einer fieberhaften Erkrankung erzählen

Modul 4. Bei Patienten

Lektion 10. Kostformen

Texte über verschiedene Kostformen lesen; Kostformen für ver­schiedene Erkrankungen notieren; mit Patienten über ihre Ess- und Trinkgewohnheiten sprechen

Lektion 11. Betten machen

ein Interview zu Besonderheiten von Klinikbetten lesen, bett­lägerige Patienten beim Bettenmachen anleiten; Gespräche beim Bettenmachen spielen

Lektion 12. Schmerzen

Pflegemittel und -maßnahmen zur Linderung von Schmerzen beschreiben; einen Schmerz-Fragebogen lesen; von eigenen Schmerzen erzählen

Modul 5. Arzneimittel

Lektion 13. Therapeutische Maßnahmen bei COPD

einen Bericht eines Patienten mit COPD lesen; die Anwendung eines Dosieraerosols hören und erklären; Nebenwirkungen notieren

Lektion 14. Packungsbeilagen

Auszüge aus Packungsbeilagen lesen; Informationen zur An­wendung von Medikamenten notieren; Verabreichungsformen beschreiben; ein Medikament vorstellen

Lektion 15. Medikamente richten und einnehmen

einen Text über Regeln beim Richten von Medikamenten lesen; ein Gespräch zwischen Arzt und Patientin hören; Patienten in Rollenspielen die Einnahme von Tabletten erklären

Wie man die Therapietreue von Patienten fördern kann

Modul 6. Untersuchungen

Lektion 16. Diagnostische Geräte und Maßnahmen

Krankengeschichten hören; eine Patienteninformation zur Magen­spiegelung lesen; Patienten in Rollenspielen Fragen zu einer Magenspiegelung beantworten

Lektion 17. Stuhl- und Urin­untersuchungen

eine Patientenanleitung „Stuhlprobe“ lesen; eine Anleitung für eine „Mittelstrahlurinprobe“ schreiben; krankhafte Veränderungen von Ausscheidungen beschreiben

Lektion 18. Blut und Blutabnahme

Sachtexte für Kinder über Blut, Blutbild und Blutabnahme lesen; ein Gespräch bei der Blutabnahme hören und spielen

Vorsorgeuntersuchungen

Modul 7. Notfälle

Lektion 19. Sturzprotokoll und -bericht

einen Bericht über einen Sturz hören und Informationen in einem Sturzprotokoll ergänzen; über ein Sturzereignis schreiben

Lektion 20. Nach einer Bandscheiben-OP

einen Notruf hören; eine E-Mail übereinen Bandscheibenvorfall und seine Folgen lesen; Angehörigen Fragen zum Verhalten nach einer Bandscheiben-OP beantworten

Lektion 21. Menschen mit Thromboserisiko

ein Interview zum Thema „Thrombose“ hören; eine Skala zur Fest­stellung des Thromboserisikos lesen; über thrombosegefährdete Patienten schreiben

Modul 8. Als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in arbeiten

Lektion 22. Patienten waschen

über Gewohnheiten bei der Körperpflege sprechen; eine Checkliste zur Ganzkörperwaschung lesen; den Ablauf einer Ganzkörper­waschung beschreiben

Lektion 23. Tätigkeiten und Ausbildung

eine Webseite einer Berufsfachschule für Krankenpflege lesen; ein Interview mit einem Gesundheits- und Krankenpfleger hören; von seinem Beruf und beruflichen Erfahrungen erzählen

Lektion 24. Die hygienische Händedesinfektion

einen Kurzbericht über den ersten Tag auf Station lesen; ein Gespräch über die Händedesinfektion hören; in Rollenspielen erklären, wie die Händedesinfektion durchgeführt wird

Яка вартість і розклад спеціалізованих курсів?

Кількість студентів Кількість академічних годин * Графік занять Форма навчання
Група (від 3-х чол.) 48 ак. / годин Три рази на тиждень (Пн-Ср-Пт)

Два рази на тиждень (Вт-Чт)

В офісі
Пара (2 чол.) 48 ак. / годин визначається індивідуально В офісі
Індивідуально (1 чол) визначається індивідуально визначається індивідуально В офісі / Дистанційно

* 1 академічна година = 45 хвилин

 

Вартість спеціалізованих курсів залежить від іспиту та інтенсивності занять. Для отримання деталей і записи на курс, заповніть заявку і ми зв’яжемось з вами на протязі 1-2 днів.

Який рівень знання мови потрібне для проходження курсів?

spec_k

Прийшовши до нас, ви можете почати навчання з будь-якого рівня, а саме:

 • Елементарний (А1)
 • Нижче середнього (А2)
 • Середній (В1)
 • Вище середнього (В2)
 • Високий рівень (С1-2)

Все ж перед початком спеціалізованого курсу ми рекомендуємо пройти загальний мовний курс, Який допоможе освоїти базову структуру мови і оволодіти всіма мовними навичками, включаючи розмовну мову, читання, письмо, сприйняття на слух і розуміння почутого.

Що дає знання медичної англійської або німецької мови?

 • слухач курсів отримує можливість вільного володіння медичною термінологією по своїй спеціальності, що відкриває широкі можливості для участі в міжнародних медичних програмах і подальшого працевлаштування за кордоном;
 • можливість удосконалити базові знання розмовної мови;
 • можливість використовувати свої знання мови для участі в міжнародних медичних конференціях, що надає широкі можливості для набуття та передачі досвіду, вдосконалення своїх кваліфікаційних навичок;
 • можливість спілкування з колегами по роботі з інших країн, участь в медичних форумах в різних країнах.