Інтернатура

Інтернатура як форма післядипломної освіти доступна тільки для українських громадян, які отримали кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Стоматологія”, “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа” або “Медична психологія” в одному з медичних вузів України!

internatura

Обов’язковим етапом в професійній післядипломній освіті лікаря і провізора є інтернатура як первинна спеціалізація, мета якої полягає в поліпшенні практичної підготовки випускників медичних університетів, підвищенні їх професійного рівня та підготовки до самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями, визначеними відповідними наказами України.

Термін навчання в інтернатурі становить 1-3 роки і визначається Міністерством охорони здоров’я України в залежності від спеціальності.

Інтернатура проводиться шляхом об’єднання очної форми навчання на кафедрах навчального закладу зі стажуванням в закладах охорони здоров’я або клінічних базах кафедр університету.

Підготовка в інтернатурі здійснюється за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, дерматовенерологія, загальна практика – сімейна медицина, інфекційні хвороби, спортивна медицина, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, клінічна онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, радіологія, судово-медична експертиза, внутрішні хвороби, урологія, пульмонологія і фтизіатрія, хірургія, дитяча хірургія, неонатологія, педіатрія, гігієна загальна, епідеміологія, стоматологія, фармація загальна, медична психологія.

Інтернатура як форма післядипломної освіти доступна тільки для українських громадян, які отримали кваліфікацію «Спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» або «Медична психологія».

Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» або «провізор» із зазначенням базової первинної спеціальності, що дає йому право займати відповідну лікарську посаду відповідно до затвердженого України переліком.