Магістратура

Навчання на магістратурі за медичною спеціальністю доступно тільки для громадян України, які проходять інтернатуру за тією ж спеціальністю!

m1Магістр медицини (фармації) – це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, який на основі отриманої кваліфікації лікаря (провізора)-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання, багатий досвід їх застосування в певній галузі медицини (фармації) і захистив на вченій раді вищого навчального закладу (факультету) магістерську роботу. Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певної медичної (фармацевтичної) спеціальності в інтернатурі і спрямована на поглиблення спеціальної, науково-практичної, педагогічної та дослідницької підготовки фахівця з цієї ж медичної (фармацевтичної) спеціальності.

Правила прийому

У магістратуру на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до наукової роботи і зараховані на посади лікарів (провізорів)-інтернів в базових закладах (установах) охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого навчального закладу, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі та встановлюється на строк від 1,5 до 3-х років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів». Для лікарів (провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих навчальних закладів подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Особи, які приймаються в магістратуру, подають до університету наступні документи:

m2

  1. Заява;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. копія диплома про вищу медичну (фармацевтичну) освіту;
  4. виписка з трудової книжки із записом про прийняття на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря (провізора)-інтерна;
  5. рекомендація вченої ради вищого навчального закладу до навчання в магістратурі;
  6. копія паспорта та копія ідентифікаційного коду;
  7. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

 

Документи, як правило, приймаються з 1 червня по 31 серпня.

Підготовка в магістратурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах.

Кожен вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити за фахом магістратури та з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі діючих програм для вищих навчальних закладів. Співбесіда і вступні іспити проводяться з 1 по 10 вересня. У разі рівного розподілу конкурсних балів особи, які мають диплом про вищу освіту з відзнакою, мають переважне право при зарахуванні. Вступники зараховуються на навчання з 10 жовтня наказом ректора вищого навчального закладу після одержання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров’я України для зарахування до магістратури. Після зарахування до магістратури протягом 1 місяця лікарю-магістру Вченою радою затверджується керівник, індивідуальний план роботи і тема магістерської роботи. Після закінчення магістратури лікарі-магістри і провізори-магістри на вченій раді факультетів захищають магістерську роботу і після цього отримують диплом про присвоєння лікарю (провізору)-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини (фармації)».